Створення: 03.11.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 03/11/2015

  • Рiшенням зборiв акцiонерiв 03.11.2015 звiльнений ревiзор Ткаченко Вадим В’ячеславович, володiє 0,02% акцiй в статутному капiталi (2,5грн.), перебував на посадi з 10.03.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
  • Рiшенням зборiв акцiонерiв 03.11.2015 призначений термiном на 1 рiк ревiзор Ткаченко Вадим В’ячеславович, володiє 0,02% акцiй в статутному капiталi (2,5грн.), попередня посада ревiзор. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.