Створення: 10.09.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 10/09/2013

Рішенням зборів акціонерів 10.09.13 звiльнені особи, які перебували на посадах з 10.03.11: голова наглядової ради (НР) Шахваревський Павло Іванович, володіє 60,21% акцій, член НР Лебедєв Юрій Павлович, володіє 0,14% акцій. Тим же рiшенням призначені на 3 роки: голова НР Шахваревський Павло Іванович, володіє 60,21% акцій, попередня посада – підприємець; член НР Луцюк Леонід Леонідович, акціями не володіє, попередня посада – головний інженер. Новопризначені особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту не отримано. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор Мороз Олександр Миколайович