Створення: 21.04.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 21/04/2016

Рiшенням загальних зборiв вiд 21.04.2016 звiльнений ревiзор Ткаченко Вадим В’ячеславович, володiє 0,02% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 03.11.2015. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
Рiшенням загальних зборiв вiд 21.04.2016 обраний термiном на три роки ревiзор Ткаченко Вадим В’ячеславович, володiє 0,02% акцiй в статутному капiталi, попередня посада ревiзор. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв вiд 21.04.2016 звiльнений голова наглядової ради Шахваревський Павло Iванович, володiє 60,21% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 10.09.2013. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
Рiшенням загальних зборiв вiд 21.04.2016 звiльнений член наглядової ради Луцюк Леонiд Леонiдович, акцiями не володiє, перебував на посадi з 10.09.2013. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
Рiшенням загальних зборiв вiд 21.04.2016 обраний термiном на три роки голова наглядової ради Шахваревський Павло Iванович, володiє 60,21% акцiй в статутному капiталi, попередня посада голова наглядової ради. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв вiд 21.04.2016 обраний термiном на три роки член наглядової ради Луцюк Леонiд Леонiдович, акцiями не володiє, попередня посада член наглядової ради. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.