Створення: 17.04.2018

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій, які мають право на участь у загальних зборах – 18/04/2018

Відповідно до ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» надаємо інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ «УВТК», які скликаються 18.04.2018р.

Станом на 12.04.2018р.:

  • загальна кількість акцій у випуску товариства – 20 746 шт.;
  • кількість голосуючих акцій – 19 665 шт.